Úřední deska - archív

FÚ - Veřejná vyhláška Vyvěšeno 16. 11. 2007 / Svěšeno 7. 12. 2007

Výzva pro firmy a provozovny na Hustopečsku Vyvěšeno 26. 10. 2007 / Svěšeno 28. 11. 2007

Záměr prodeje Vyvěšeno 1. 10. 2007 / Svěšeno 17. 10. 2007

Záměr pronájmu Vyvěšeno 27. 9. 2007 / Svěšeno 14. 10. 2007

Záměr prodeje Vyvěšeno 27. 9. 2007 / Svěšeno 14. 10. 2007

Nařízení KVS č. 8_2007_MVP Vyvěšeno 13. 9. 2007 / Svěšeno 4. 10. 2007

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Vyvěšeno 17. 8. 2007 / Svěšeno 13. 9. 2007

Vyhlášení skutečnosti pro uplatòování odchylného postupu Vyvěšeno 13. 8. 2007 / Svěšeno 29. 8. 2007

Veřejná vyhláška - FU Hustopeče Vyvěšeno 31. 5. 2007 / Svěšeno 15. 6. 2007

Veřejná nabídka Obce Diváky na směnu obecních pozemků Vyvěšeno 17. 5. 2007 / Svěšeno 5. 6. 2007

Veřejná nabídka Obce Diváky na prodej obecních pozemků Vyvěšeno 17. 5. 2007 / Svěšeno 5. 6. 2007

Nařízení č.3 a č.4 KVS Vyvěšeno 15. 5. 2007 / Svěšeno 5. 6. 2007

Závěrečný účet 2006 - Mikroregion Hustopečsko Vyvěšeno 9. 5. 2007 / Svěšeno 25. 5. 2007

O Z N Á M E N Í O ZVEŘEJNĚNÍ Vyvěšeno 3. 4. 2007 / Svěšeno 30. 9. 2007

O Z N Á M E N Í O ZVEŘEJNĚNÍ
Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Moravy

O Z N Á M E N Í O Z V E Ř E J N Ě N Í Vyvěšeno 3. 4. 2007 / Svěšeno 30. 9. 2007

O Z N Á M E N Í O Z V E Ř E J N Ě N Í

předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Dyje

Záměr prodeje Vyvěšeno 7. 3. 2007 / Svěšeno 24. 3. 2007

Rozpočet 2007 - financování Vyvěšeno 7. 3. 2007 / Svěšeno 30. 12. 2007

Rozpočet 2007 - výdaje Vyvěšeno 7. 3. 2007 / Svěšeno 31. 12. 2007

Rozpočet 2007 - příjmy Vyvěšeno 7. 3. 2007 / Svěšeno 31. 12. 2007

Návrh rozpočtu obce na rok 2007 - výdaje Vyvěšeno 13. 2. 2007 / Svěšeno 1. 3. 2007

Návrh rozpočtu obce na rok 2007 - příjmy Vyvěšeno 13. 2. 2007 / Svěšeno 1. 3. 2007

Veřejná vyhláška Vyvěšeno 12. 2. 2007 / Svěšeno 28. 2. 2007

Další stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23