Letecký pohled

Točeno 28. 6. 2008.

Video spustíte kliknutím na obrázek.

Informace o autorovi:

Obchodná firma LACIKA
Hurbanova 725
908 48 Kopčany
0903/769852