Knihovna

Obecní knihovnu v Divákách založil r. 1893 Alois Mrštík (1861-1925), který byl od r. 1889 správcem školy v Divákách. Do knihovny daroval 60 svazků knih.

K 31.12.2015 čítá knihovní fond celkem 5078 knih krásné i naučné literatury pro dospělé i děti. Nabídku knih každoročně zpestřuje více než 250 knih z výměnného fondu z Břeclavi. Kromě toho knihovna nabízí k půjčení několik titulů časopisů (Otazníky historie, Receptář, Živá historie, Malovaný kraj, Epocha, Sluníčko, Mateřídouška aj.).

Zřizovatel:   Obec Diváky
Knihovnice: Eva Veverková ( knihovna.divaky@seznam.cz )

Půjčovní doba a přístup na veřejný internet

Pátek    17–19 hod.
Neděle  10–11 hod.

 Odkazy na obecní knihovnu a on-line katalog