Úřední deska - archív

VAK Vyvěšeno 30. 4. 2014 / Svěšeno 21. 5. 2014

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků Vyvěšeno 9. 4. 2014 / Svěšeno 30. 4. 2014

Doručení územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou Vyvěšeno 8. 4. 2014 / Svěšeno 25. 4. 2014

Stanovení minimálního počtu členů OVK Vyvěšeno 2. 4. 2014 / Svěšeno 23. 4. 2014

Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí Vyvěšeno 24. 3. 2014 / Svěšeno 14. 4. 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Vyvěšeno 27. 2. 2014 / Svěšeno 17. 3. 2014

Návrh rozpočtu Mikroregion Hustopečsko 2014 Vyvěšeno 8. 1. 2014 / Svěšeno 29. 1. 2014

Záměr zřízení věcného břemene Vyvěšeno 11. 12. 2013 / Svěšeno 1. 1. 2014

Cena vodné a stočné pro rok 2014 Vyvěšeno 3. 12. 2013 / Svěšeno 24. 12. 2013

Záměr pronájmu budovy Vyvěšeno 7. 11. 2013 / Svěšeno 24. 11. 2013

Veřejná nabídka - záměr prodeje Vyvěšeno 10. 10. 2013 / Svěšeno 31. 10. 2013

Veřejná nabídka - záměr pronájmu Vyvěšeno 10. 10. 2013 / Svěšeno 27. 10. 2013

Výzva k podání nabídky - Diváky sběrný dvůr Vyvěšeno 30. 9. 2013 / Svěšeno 17. 10. 2013

Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku Vyvěšeno 25. 9. 2013 / Svěšeno 26. 10. 2013

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Vyvěšeno 25. 9. 2013 / Svěšeno 26. 10. 2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í č. 43/2013 Vyvěšeno 26. 8. 2013 / Svěšeno 12. 9. 2013

Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení Vyvěšeno 18. 7. 2013 / Svěšeno 3. 8. 2013

Záměr pronájmu pozemku Vyvěšeno 24. 6. 2013 / Svěšeno 15. 7. 2013

Nařízení SVS Vyvěšeno 14. 6. 2013 / Svěšeno 10. 7. 2013

Závěrečný účet mikroregionu Hustopečsko 2012 2. Vyvěšeno 4. 6. 2013 / Svěšeno 30. 6. 2013

Další stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23