Úřední deska

Aktuální zprávy

Veřejná vyhláška : Oznámení o vydání rozhodnutí o výměně vlastnických práv a doručení rozhodnutí neznámému účastníku řízení Vyvěšeno 12. 8. 2008 / Svěšeno 28. 8. 2008