Sběr papíru

Ve škole v Divákách proběhne sběr starého papíruV  úterý 19. 10. 2021 od 14:00 do 16:00 hod.

K základní škole bude přistaven kontejner, kam můžete svázaný starý papír nosit.

Papír si s dětmi sami doma zvažte, jméno žáka + váhu napište na papír, který žák předá ve škole své třídní učitelce.

Publikováno: 7. 10. 2021