Poplatky 2022

Připomínáme, že poplatky lze uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně na číslo účtu obce : 188341770/0300  (odpad 400,- Kč osoba s trvalým pobytem nebo nemovitost, pes 100,- Kč , hrobové místo dle smlouvy)

 

Publikováno: 4. 5. 2022