Podomní prodejce

Publikováno: 22. 2. 2021

V obci se pohyboval v minulých dnech muž, který prý nabízel výměnu zámků do dveří a jiné bezpečnostní prvky. 

Měl se dle našich informací zaštiťovat tím, že je jeho činnost starostou doporučená a podporovaná.

Důrazně upozorňuji, že žádné takové doporučení či podpora ze strany starosty, ani obecního úřadu neexistuje.

Podobné upozornění vydala také Policie ČR s tím, že se vyskytly snahy zaštiťovat se údajnou spoluprací s PČR.