Úřední deska

Aktuální zprávy

Závlahová soustava v oblasti Hustopečsko, I. etapa..... - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení §7 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Vyvěšeno 22. 2. 2023 / Svěšeno 10. 3. 2023