Úřední deska

Aktuální zprávy

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Vyvěšeno 25. 7. 2022 / Svěšeno 24. 9. 2022