Úřední deska

Aktuální zprávy

Veřejná vyhláška - JMK - Oznámení o vydání aktualizace č.1 a Aktualizace č.2 Zásad územníhoi rozvoje Jihomoravského kraje Vyvěšeno 29. 10. 2020 / Svěšeno 20. 11. 2020