Úřední deska

Aktuální zprávy

Návrh závěrečného účtu Obce Diváky za rok 2019 Vyvěšeno 19. 5. 2020 / Svěšeno 9. 6. 2020