Úřední deska

Aktuální zprávy

Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a ... Vyvěšeno 18. 5. 2020 / Svěšeno 17. 7. 2020