Úřední deska

Aktuální zprávy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Vyvěšeno 21. 5. 2018 / Svěšeno 19. 6. 2018