Úřední deska

Aktuální zprávy

VAK Břeclav - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016 Vyvěšeno 28. 4. 2017 / Svěšeno 6. 6. 2017