Úřední deska

Aktuální zprávy

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Vyvěšeno 21. 3. 2017 / Svěšeno 31. 12. 2017