Úřední deska

Aktuální zprávy

Město Hustopeče - Komunitní plánování sociálních služeb - dotazník Vyvěšeno 19. 9. 2016 / Svěšeno 10. 10. 2016

Vážení občané,

Město Hustopeče v rámci agendy Komunitní plánování sociálních služeb pracuje na vzniku nového komunitního plánu sociálních služeb, který určuje rozvoj sociálních služeb v našem regionu s ohledem na poptávku občanů.
Abychom zjistili Vaše potřeby v sociální oblasti, vytvořili jsme online dotazník, prostřednictvím kterého můžete ovlivnit to, která sociální služba na území ORP Hustopeče vznikne.

Za vyplnění dotazníku Vám předem děkuji.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSHLQlUnTz4AkJfCLTFjmnprHfojxBKY6qb42QjItYV3Yaog/viewform?c=0&w=1


Bc. Tomáš Laz, DiS.
Vedoucí sociálního odboru MěÚ Hustopeče