Úřední deska

Aktuální zprávy

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Diváky..... Vyvěšeno 16. 8. 2016 / Svěšeno 6. 12. 2016