Úřední deska

Aktuální zprávy

Obecně závazná vyhláška obce Diváky č.1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů Vyvěšeno 9. 5. 2016 / Svěšeno 30. 5. 2016