Úřední deska

Aktuální zprávy

Dodatek č.1 k Obecně závazné vyhlášce Obce Diváky č. 1/2012 Vyvěšeno 14. 12. 2015 / Svěšeno 4. 5. 2016