Úřední deska

Aktuální zprávy

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Vyvěšeno 13. 1. 2015 / Svěšeno 3. 2. 2015