Úřední deska

Aktuální zprávy

Seznam naznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí. Vyvěšeno 28. 7. 2014 / Bude zobrazeno do 31. 12. 2023