Úřední deska

Aktuální zprávy

Seznam naznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí. Vyvěšeno 28. 7. 2014 / Svěšeno 23. 3. 2021