Úřední deska

Aktuální zprávy

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Vyvěšeno 13. 8. 2012 / Svěšeno 14. 10. 2012