Úřední deska

Aktuální zprávy

Oznámení zahájení společného projednání návrhu územního plánu Diváky a vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí, žádost o vyjádření Vyvěšeno 23. 1. 2012 / Svěšeno 23. 3. 2012