Úřední deska

Aktuální zprávy

Obecně závazná vyhláška obce Diváky o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vyvěšeno 23. 12. 2011 / Svěšeno 31. 12. 2011