Úřední deska

Aktuální zprávy

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v O Vyvěšeno 5. 4. 2011 / Svěšeno 21. 4. 2011