Úřední deska

Aktuální zprávy

Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu Vyvěšeno 14. 12. 2010 / Svěšeno 13. 1. 2011