Úřední deska

Aktuální zprávy

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Vyvěšeno 17. 8. 2010 / Svěšeno 12. 10. 2010