Úřední deska

Aktuální zprávy

Oznámení záměru - VTL Plynovod DN800 Vyvěšeno 22. 3. 2010 / Svěšeno 12. 4. 2010

Se záměrem je možno seznámit se na OÚ kdykoliv v pracovní době.