Poplatky 2019

Odpad 400,- Kč na osobu ( a nemovitost ) -  Psi 80,- Kč za jednoho -  Hroby – podle rozměru

V hotovosti na pokladně Obecního úřadu - Bezhotovostní platba na účet obce číslo účtu: 188 341 770/0300

Poplatek za odpad : variabilní symbol 1340, specifický symbol : číslo domu. Po uhrazení si poplatník vyzvedne na OÚ pytle.

Poplatek pes: variabilní symbol 1341, specifický symbol: číslo domu

Hrobové místo: variabilní symbol 36322111, specifický symbol: číslo hrobu

Více poplatků lze zaslat na účet obce jednou celkovou částkou, důležité je však napsat do specifického symbolu číslo domu. Připomínáme, že je nutné nahlašovat veškeré změny, týkající se poplatkové povinnosti. Dále upozorňujeme, že žádosti o osvobození od placení poplatků podle Obecně závazné vyhlášky obce musí být písemné!  

 

Publikováno: 25. 4. 2019