Úvodní strana

Obec Diváky se nachází v kopcovité krajině Hustopečské pahorkatiny, její katastr má rozlohu 844 ha z toho 284 ha lesa. Vesnice náležela ke staré sídelní oblasti. V zakládací listině zábrdovického kláštera premonstrátů se objevuje v r. 1210 pod názvem DIWACI, kdy ji její majitel Lev z Klobouk daroval tomuto klášteru. Bohužel toto datum je uvedeno na falzu ze 13. století. Oficiálně doložitelná první zmínka je z roku 1237 v  listině papeže Řehoře IX.

Později byla ves prodána herburskému klášteru v Brně a po jeho zrušení ji získali jezuité. Po josefínských reformách připadla náboženskému fondu, dále pak Karolíně, kněžně z Lichtenštejna a hraběti z Fribertů.

V severozápadní části obce se rozkládá park obklopující čtyřkřídlovou zámeckou budovou postavenou na sklonku 17. století jako klášter. Tento zámek i se statkem patřil poslední šlechtě Levetzowovým. V době války zde byla zřízena vojenská polní nemocnice, po roce 1945 se stal zámek útočištěm mladých židů, kteří přežili holocaust. Později posloužil jako výcvikové středisko traktoristů, v r. 1953 zde byla otevřena zemědělská učňovská škola pro obor kovář, kolář, a v r. 1975 Střední odborné učiliště elektrotechnické, které v r. 1998 zaniklo.Obec usilovala o zřízení domova seniorů v opuštěném areálu. Bohužel zásluhou tehdejšího lidoveckého hejtmana Juránka, který takováto zařízení nepodporoval ze záměru sešlo. V roce 2006 Jihomoravský kraj zámek prodal.

Z fotogalerie

Interiér kostela, pohled na oltář

Základní fakta o obci Diváky

K tradičním svátkům v obci patří hody. Pořádají je vždy třetí srpnový víkend krojovaní stárci a stárky. Hody začínají pátečním stavěním máje a končí v pondělí v ranních hodinách.