Poplatky 2021

Publikováno: 1. 1. 2021


Odpad: 400,- Kč na osobu ( a nemovitost )
Psi: 100,- Kč za jednoho
Hroby: podle rozměru
Bezhotovostní platbu na účet obce, lze uhradit již od ledna na
číslo účtu: 188 341 770/0300. Po uhrazení si poplatník vyzvedne
na OÚ pytle.
Poplatek za odpad : variabilní symbol 1340,
specifický symbol : číslo domu
Poplatek pes: variabilní symbol 1341,
specifický symbol: číslo domu
Hrobové místo: variabilní symbol 36322111,
specifický symbol: číslo hrobu
Více poplatků lze zaslat na účet obce jednou celkovou částkou,
důležité je však napsat do specifického symbolu číslo domu.
Je nutné nahlašovat veškeré změny, týkající se poplatkové
povinnosti. Poplatky se na pokladně Obecního úřadu budou
vybírat od 1.března 2021