Hody - zvaní

Publikováno: 11. 8. 2020

V letošním roce budou stárci zvát na hody po vesnici jen v sobotu od 9:30. Horní řádek, Záhumna, Dědina... Bližší info ve zpravodaji.

Nedělní zvaní odpadá.